Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2011

hanna
Śnisz mi się.
Podobno:
1. śnimy o tych, którzy za nami tęsknią.
2. śnimy o tych, których nie możemy mieć.

Wybierz swoją wersję...
hanna

Poznajemy tysiące ludzi i nikt nas nie wzrusza. Aż w końcu pojawia się ta jedna osoba. I odmienia nasze życie. Bezpowrotnie.
— Miłość i inne używki/ Love and other drugs.
Reposted from654675674 654675674 viadawnodawnotemu dawnodawnotemu

January 13 2011

hanna
Reposted fromula ula viaboken boken
hanna
4424 4507 500
Reposted fromcrisantemo crisantemo viaboken boken

January 02 2011

hanna
9180 d148
Reposted fromawaken awaken viasilence24 silence24
hanna
1901 4128
Reposted fromriceball riceball via92feliks 92feliks

December 26 2010

hanna

Schizofrenia – Wikipedia, wolna encyklopedia

Im dłużej to czytam, tym bardziej wydaje mi się, że to o mnie.
Reposted bysilence24happykokeshiMissMurder

December 25 2010

hanna
hanna
So fucking true. Via Florin Grozea
Reposted byaleksandrakarolina aleksandrakarolina
hanna
Jak jesteś sam w mieszkaniu, masz poczucie niezależności.
Jak jesteś sam w pokoju, masz poczucie swobody.
Jak jesteś sam w łóżku, masz poczucie samotności.
Reposted byWrongwaywyliczankaKurtswife

December 15 2010

hanna
- Wiesz co, naprawdę dojrzewasz.
- Tak, jasne. Zimą?!
- A bo to normalne jest? Toć jakiś bocian cię w grudniu musiał przynieść.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl